პარტნიორები

alternative-energy-solar-panel

პარტნიორები

TMG POWER GEORGIA-ს ძირითად მომხმარებლებს წარმოადგენენ საქართველოში მოქმედი საშუალო და მსხვილ ორგანიზაციები. ჩვენ ვთანამშრომლობთ როგორც კომერციულ კომპანიებთან, ასევე სახელმწიფო ორგანიზაციებთან, რომელთა არასრული ჩამონათვალი მოცემულია ამ სექციაში.